1. Home
  2. Docs
  3. Administratorska navodila
  4. Priprava okolja za uporabo EBA DMS
  5. Programski paket EBA DMS
  6. Namestitev klienta EBA DMS

Namestitev klienta EBA DMS

Skozi postopek namestitev vas vodi namestitveni čarovnik, ki je prilagojen tako, da so privzete vrednosti za običajne uporabnike ustrezne. Dodatne komponente se namesti samo za napredne uporabnike ali potrebe.

V namestitvi EBA klienta sta dve komponenti namestitev:

EBA klient je grafični vmesnik za uporabnike. To je glavna komponenta, ki se lahko namesti kot samostojen sklop.

EBA Tools so orodja za razvijalce. Običajnim uporabnikom te komponente ni potrebno nameščati.

Možnih je več načinov namestitve:

Strežniška namestitev  je najbolj razširjena v podjetjih z več uporabniki. Vse, kar se tiče sistema EBA, se namesti na strežnik, po delovnih postajah se nastavi bližnjico do programa. Vzdrževanje in nadgrajevanje sistema je lažje, saj se izvede samo na strežniku.

Lokalna namestitev se uporablja v podjetjih, kjer je samo en uporabnik. Celoten sistem skupaj z bazo se namesti na uporabnikov računalnik. 

Mešana namestitev je kombinacija strežniške in lokalne namestitve. Celoten sistem je nameščen na strežnik, po posameznih delovnih postajah pa se klient namesti še lokalno. Uporablja se v primerih, ko je mreža med bazo in programom EBA počasna ali za mobilne uporabnike, ki imajo klient na svojem prenosnem računalniku. 

Pri strežniški namestitvi morate najprej namestiti EBA DMS na strežnik.

Nato EBO po istem postopku namestite še na vse kliente, torej na vse računalnike EBA uporabnikov. Pri namestitvi na kliente naj pot do nastavitvene datoteke kaže na skupno nastavitveno datoteko (init.ini). Če boste pri namestitivi na kliente uporabili lokalno namestitveno datoteko, potem boste morali ob nadgradnjah vedno namestiti novo verzijo tudi na klientih. 

Navodila za spreminjanje poti do .ini datoteke

Namestitev na strežnik morate opraviti kot Administrator v programu Windows, namestitvena datoteka se po navadi nahaja v skupni mapi C:\eba_share\install\ , razen, če je dogovorjeno drugače.

Zaženi kot admin
Slika 1: Zaženi installer kot Administrator.

Najprej izberete jezik, na voljo so poleg slovenskega še angleški, nemški in hrvaški jezik.

Slika 2: Izberite jezik namestitvenega čarovnika.

Nadaljujte s postopkom namestitve, skozi katerega vas vodi namestitveni čarovnik.

Slika 3: Namestitveni čarovnik

Ko nameščate EBA klient prvič, izberete prvo možnost Namesti novejšo različico programa. Opcija Nova različica za test pomeni, da se bo EBA namestila v drugo mapo in nova verzija ne bo nadomestila že obstoječe verzije. To opcijo uporabite, ko želite kreirati testno okolje. 

clip0239new

V naslednjem koraku izberete pot namestitev oz. mapo, v katero se bo namestila EBA. Čarovnik vam ponudi privzeto ciljno mapo, lahko pa določite drugo. V izbrano lokacijo se bo namestil samo program EBA, bazo lahko namestite ločeno na drug disk ali drug računalnik.

clip0240new

Označite komponente, ki jih želite namestiti.  Komponenta EBA je program, EBA Tools pa je skupina programov, ki je namenjena administratorjem in razvijalcem.

clip0241new

Izberite pot do nastavitvene datoteke, iz katerih program bere nastavitve za povezavo.

clip0242new

Pot do nastavitvene datoteke se zapiše v register (program REGEDIT- Registry editor).

clip0243new
gumb namesti

S klikom na gumb  zaženete namestitev.   

clip0244new

Počakajte, da se namestitev zaključi. 

clip0245new
gumb dokoncaj

Z gumbom  zaključite namestitev EBA klienta. 

clip0246new

Na namizju se pojavi ikona. Program EBA lahko kadarkoli zaženete z namizja, kjer se je ustvarila bližnjica. Če ste EBO namestili prvič, programa še ne morete zagnati, ker še ni nastavljena povezava z bazo. 

clip0247

V postopku nameščanja se je v raziskovalcu v mapi Programske datoteke (x86) kreirala mapa EBA, če lokacije v postopku namestitve niste spreminjali. 

clip0248new

V izbrano mapo Program Files (x86)\EBA, če je v postopku niste spreminjali,  se  je namestila init.ini datoteka.

clip0249new
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?