1. Home
  2. Docs
  3. Administratorska navodila
  4. Priprava okolja za uporabo EBA DMS
  5. Namestitev podatkovne baze
  6. Namestitev PostgreSQL

Namestitev PostgreSQL

EBA se razvija na brezplačni in odprto kodni bazi PostgreSQL in jo tudi priporočamo za uporabo, saj za njeno uporabo podjetjem ni potrebno kupovati licenc. Je hitra in preprosta za uporabo, podpira različne platforme (Linux, Mac OS X, Windows), ni dodatnih stroškov za npr. operacijski sistem Linux, podpira Full Text Search, avtomatske EBA varnostne kopije in je  EBA primarna podatkovna baza.

PostgreSQL baza je prosto dostopna na spletnem naslovu http://www.postgresql.org

Prenesite ustrezno namestiveno datoteko s spletne strani PostgreSQL.

EBA DMS trenutno preverjeno deluje z verzijo 9.6.x

Navodila so narejena za Windows okolje, če potrebujete pomoč za preostale operacijske sisteme, se obrnite na dokumentacijo avtorja programa.

  1. Zaženite namestitveno datoteko
  2. Izberite pot, kamor želite namestiti PostgreSQL. Privzeta pot je vidna na sliki.
Slika 1: Pot do namestitve PostgreSQL.

4. V naslednjem koraku izberemo, kam želimo, da se shranjujejo podatkovne baze. Privzeta pot je enaka kot v prejšnjem koraku.

Slika 2: Pot do podatkovne mape


5. Določite geslo za super uporabnika (superuser). To geslo si zabeležite, brez tega je kasnejša raba programa nemogoča.

Slika 3: Določanje gesla za postgres uporabnika

6. Določite vrata za PostgreSQL, privzeta so 5433.

7. Izberite lokalne nastavitve za bazo.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?