1. Home
  2. Docs
  3. Administratorska navodila
  4. Priprava okolja za uporabo EBA DMS
  5. Namestitev podatkovne baze
  6. Kreiranje uporabnika za PostgreSQL

Kreiranje uporabnika za PostgreSQL

Zadnji korak pri postavitvi podatkovne baze je kreiranje uporabnika, s katerim se bo program EBA prijavljal na podatkovno bazo. Navodila so napisana za podatkovno bazo PostgreSQL. 

OPOMBA: Za drug tip baze se obrnite na svojega informatika oz. na sistemskega skrbnika v vašem podjetju. 

Za kreiranje uporabnika se uporablja orodje pgAdmin, ki se avtomatsko namesti ob namestitvi PostgreSQL baze. PgAdmin lahko zaženete iz menija [Start] na strežniku, kamor ste namestili PostgreSQL podatkovno bazo, ali na svojem računalniku, če imate nameščenega.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?