1. Home
  2. Docs
  3. Administratorska navodila
  4. Priprava okolja za uporabo EBA DMS
  5. EBA aplikacijski servisi

EBA aplikacijski servisi

EBA aplikacijski servisi so servisi, ki pomagajo pri funkcionalnosti sistema EBA DMS kot tudi spremljajo aktivnosti na vsakem servisu in hranijo dnevniške (log) datoteke za izvajanje procesov.
Aplikacijski servisi so povezani na isto bazo kot EBA DMS klient.

EBA Services Monitor

Je program, dostopen preko sistemske vrstice v operacijskem sistemu Windows. Program nam omogoča vklapljanje, izklapljanje in spremljanje statusa servisov. Preko njega lahko tudi dostopamo do Nadzornega centra.

EBA Nadzorni center (EBA Control Center)

Program, s katerim nadziramo in nastavljamo delovanje aplikacijskih servisev.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?